JEDNORAZOWE WEJŚCIE

Pojedyncze wejście na trening. Wejściówka na dowolny trening. Poza treningami osoby nie będące członkami klubu nie mogą skorzystać z wejściówki.